Projectes conjunts entre Socidrogalcohol i el COPIB

Publicat el 16 de Maig de 2017

Membres de la nova delegació de Socidrogalcohol a les Illes Balears i el vocal d'addiccions del COPIB, José Mª Piñero, es varen reunir recentment amb la intenció de presentar aquesta Societat Científica al Col·legi, i donar a conèixer als/a les col·legiats/des la seva labor de recerca i formació, i informar de la possibilitat que qualsevol col·legiat/da es pugui associar amb els avantatges de reducció de preus en les activitats formatives que organitzin.

Des del COPIB, i especialment des d'aquesta vocalia, esperam poder col·laborar en futurs projectes conjunts. Destacam, també, el recurs del seu web, que és d'especial interès per a qualsevol psicòleg/oga interessat/da a aprofundir en el coneixement de les addiccions.

El COPIB s'adhereix a la campanya promoguda per Socidrogalcohol per combatre l'estigma que pateixen les persones amb trastorns addictius. Qualsevol col·legiat/da es pot adherir a aquesta campanya a títol personal a través del web de la Societat: http://www.socidrogalcohol.org/ultimas-noticias/309-socidrogalcohol-lanza-una-campa%C3%B1a-a-nivel-nacional-para-combatir-el-estigma-de-la-persona-con-trastorno-adictivo.html

Per a més informació:

http://www.socidrogalcohol.org/