Publicada en el BOE llei d'economia social que reconeix l'exercici d'activitats sanitàries de psicòlegs i psicòlogues

Publicat el 1 de Abril de 2011

Abans d'ahir dimecres 30 de març es va publicar la Llei d'Economia Social en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), últim pas per a fer-la efectiva, i en ella es recull la Disposició addicional sisena d’"Exercici d'activitats sanitàries per titulats universitaris de Llicenciat en Psicologia o Graduat en l'àmbit de Psicologia" que ve a reflectir l'esmena 43.

El text recull els requisits que, en aquest moment, han de complir els psicòlegs per a sol·licitar la inscripció de les seves consultes o gabinets de psicologia en el corresponent registre de centres i poder així continuar exercint les seves activitats sanitàries.

A més, estableix que en el termini de 12 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta norma, el Govern haurà de remetre a les Corts un projecte de llei que reguli l'activitat de la "psicologia sanitària" com professió sanitària titulada i regulada. En aquesta regulació, hauran de definir-se les condicions d'accés a aquesta professió, tenint en compte els criteris seguits en la formació del psicòleg en els països de l'entorn d'Espanya.

 

Accés a la llei 5/2011 d’Economia Social