Realitzat el curs "Conflictivitat familiar i interferències parentals: figures professionals i recursos per a la seva atenció"

Publicat el 13 de Març de 2018

El passat dissabte 24 de febrer es dugué a terme a la seu del COPIB de Palma el curs "Conflictivitat familiar i interferències parentals: figures professionals i recursos per a la seva atenció" a càrrec de les psicòlogues Vanessa Albertí Campins (B-1529) i Estefania Cano Ribas (B-1694) ambdues mediadores familiars, coordinadores de parentalitat i codirectores del Centre CAIF (Centre d'Atenció Integral a la Família).

Les persones assistents participaren activament formulant preguntes i/o aportant reflexions i els seus punts de vista a diverses qüestions que s'anaren tractant al llarg de les 4 hores de formació. Algunes d'aquestes qüestions giraren al voltant d'estratègies d'intervenció i dificultats detectades durant l'atenció a famílies en processos de conflictivitat cronificada, gestió del treball en xarxa des de la coordinació de parentalitat, descripció de funcions i delimitacions de rols dels diferents perfils professionals que treballen en aquest àmbit.

Durant el curs també s'exposà un cas de coordinació de parentalitat que les ponents estan treballant en l'actualitat. A més, s'assenyalà l'especial rellevància que tenim com a professionals de la psicologia en la prevenció, tractament i atenció de les possibles conseqüències que es poden derivar d'una mala gestió d'una ruptura familiar, sobretot en la infància.