Registre Estatal de Professionals Sanitaris

Publicat el 5 de Juliol de 2018

El COPIB informa que el dia 23 de desembre de 2018, està prevista la posada en funcionament del Registre Estatal de Professionals Sanitaris. Per a això, i amb caràcter previ, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha requerit a tots els col·legis professionals de l'àmbit sanitari, la remissió de les dades corresponents als seus/ves col·legiats/des que tinguin reconeguda la condició de professionals sanitaris.

En el cas dels col·legis professionals de la Psicologia, i atès que no tots els/les seus/ves col·legiats/des tenen la consideració legal de professionals sanitaris, és necessari procedir a la delimitació, abans d'efectuar la remissió de les dades requerides.

El COPIB, d’acord amb la informació que els col·legiat han anat comunicant, té un registre dels professionals de la Psicologia que tenen els següents títols:

- Títol Oficial de Psicòleg/oga Especialista en Psicologia Clínica.

- Títol Oficial de Màster en Psicologia General Sanitària.

- Certificat d'Habilitació/Autorització per a l’exercici de la Psicologia Sanitària.

Per a això, i només en el cas que el col·legiat/da estigui en possessió d'algun dels títols o habilitacions anomenats anteriorment i que encara no ho hagi comunicat al COPIB preguem que els/les col·legiat/da aporti la documentació que ho justifiqui (enviant fotocòpia compulsada o entregant fotocòpia portant l’original de la documentació) per tal d’enviar les dades que ens sol·licita el Registre Estatal de Professionals Sanitaris.

La data límit per remetre la documentació és el dia 22 de juliol de 2018.