Revista Enginy 2013

REVISTA DE PSICOLOGIA Núm.19 Any 2013 Època III

  • Dificultats en el treball amb nens i nenes víctimes d’abús sexual dins del marc de la protecció infantil i de la justícia.
  • Estudi preliminar de l’estrès laboral policial a l’illa de Menorca.
  • Un cas de problemes de comportament: del perquè al com.
  • Riscs associats a la intervenció en emergències. Un enfocament global.
  • El servei d’infància i família del IMAS: 25 anys d’intervenció psicoterapèutica en problemes de maltractament, abús i violència a la infància a Mallorca.
  • 20 anys de la comissió deontològica en el COPIB: una aproximació històrica.
  • L’estrès en la parella: una porta cap a la individualitat plena i cap a l’ànima.
  • En la frontera d’allò creatiu. Passes cap a una psicologia creadora.