Llistats definitius perits psicologia 2017

Llistats definitius perits psicologia 2017

Llistats definitius perits psicologia 2017

1.- S’adjunten el llistats definitius del torn de perits 2017 per complir els següents requisits:
Requisit 1.- Estar collegiat/da.
Requisit 2.- Estar al corrent de les quotes collegials.
Requisit 3.- Sollicitud d’inclusió en el Llistat de torn de perits.