Sobre el col·legi

El Col·legi

El Col·legi

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La seva missió és vetlar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint a la ciutadania l’òptima qualitat de l'atenció i el servei. El COPIB innovarà, desenvoluparà i implementarà serveis professionals competitius en consonància amb l'exercici de la professió i fomentarà els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu. El COPIB vol ésser la entitat col·legial professional de la psicologia a les Illes Balears, promovent valors que ofereixin rellevància institucional i prestigiïn a les persones membres, de manera que aquests trobin en el seu si el millor suport per al creixement personal i professional.

Col·legiats/des

Serveis a col·legiats/des

Llegir més
Ciutadania

Serveis a la ciutadania

Llegir més
Actualitat

Noticies

Llegir més
Formació

Cursos Propis

Llegir més
Logo COPIB
| 1903
Col·legiats / des
| 553
Formacions
| 2203
Noticies d'Actualitat

Informació destacada per a col·legiats/des

SOAP (Servei d’Orientació a Professionals de la Psicologia)

Les funcions del nou Servei d'informació d’Orientació al/ la psicòleg/oga (SOAP) són: Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius...

Assessoria jurídica del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears

L’assessoria jurídica MGEST, amb Antonio Baena com assessor legal de Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, vos atendrà en u...

Assessoria fiscal i laboral del Col·legi Oficial de Psicologia de Illes Balears

Assessoria fiscal i laboral del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes BalearsEs comunica que des de el passat dia 1 de juny l’assessorament en m...

Serveis per a Ciutadans/nes

Cercar professionals de la psicologia col·legiats/des

Cercar professionals de la psicologia col·legiats/des

Llistats definitius perits psicologia 2021

1.- S’adjunta el llistat definitiu en el llistat del torn de perits 2021 per complir els següents requisits: * Requisit 1.- Estar col·legiat/...