Sobre el col·legi

El Col·legi

El Col·legi

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) és una Corporació de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. La seva missió és vetlar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint a la ciutadania l’òptima qualitat de l'atenció i el servei. El COPIB innovarà, desenvoluparà i implementarà serveis professionals competitius en consonància amb l'exercici de la professió i fomentarà els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu. El COPIB vol ésser la entitat col·legial professional de la psicologia a les Illes Balears, promovent valors que ofereixin rellevància institucional i prestigiïn a les persones membres, de manera que aquests trobin en el seu si el millor suport per al creixement personal i professional.

Col·legiats/des

Serveis a col·legiats/des

Llegir més
Ciutadania

Serveis a la ciutadania

Llegir més
Actualitat

Noticies

Llegir més
Formació

Cursos Propis

Llegir més
Logo COPIB
| 1959
Col·legiats / des
| 655
Formacions
| 2351
Noticies d'Actualitat

Serveis per a Col·legiats/des

SOAP (Servei d’Orientació a Professionals de la Psicologia)

Les funcions del nou Servei d'informació d’Orientació al/ la psicòleg/oga (SOAP) són: Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius...

Assessoria fiscal i laboral del Col·legi Oficial de Psicologia de Illes Balears

La consultoria Oliver & Crespo Assessors, com a consultoria del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, vos atendra en una primera...

Assessoria jurídica del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears

L’assessoria jurídica  MGEST, amb Antonio Baena com assessor legal de Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, vos atendrà e...

Serveis per a Ciutadans/nes

Cercar professionals de la psicologia col·legiats/des

Cercar professionals de la psicologia col·legiats/des

Llistat complet de Col·legiats/des

Llistat complet de Col·legiats/des

Llistats definitius perits psicologia 2022

S’adjunta el llistat definitiu d’admesos/es en el llistat del torn de perits 2022 per complir els següents requisits: Estar col·legiat/da Es...