SESSIÓ CLÍNICA: Actuació forense en emergències: agressions sexuals, violència de gènere i accidents de trànsit


S’explicarà el procés d'intervenció del metge-forense en diverses emergències així com tot el tràmit que s’ha de seguir fins el tancament del cas. Amb BORJA MORENO, Metge-Forense (Col. Núm. 0310470-6). Actualment, es troba exercint la seva tasca com a metge-forense a l’Institut de Medicina Legal de les Illes Balears (IMLIB) dependent del Ministeri de Justícia. Realitza les seves labors adscrit als jutjats de Manacor.