SESSIÓ CLÍNICA: Coordinació de parentalitat: cas pràctic de violència de gènere


Es vol donar a conèixer com es treballen els casos on hi ha sospita de violència de gènere i el seu abordatge des de la coordinació de parentalitat. Amb ESTEFANÍA CANO RIBAS, Psicòloga (Col·legiada B-01694), Coordinadora de criança i codirectora de CAIF (Centre d'Atenció Integral a la Família). Responsable de la direcció del Punt de Trobada Familiar des de 2016; i VANESSA ALBERTÍ CAMPINS, Psicòloga (Col·legiada B-01529), Coordinadora de criança i codirectora de CAIF (Centre d'Atenció Integral a la Família). Responsable de la direcció del Punt de Trobada Familiar des de 2016

ACCÉS AL PROGRAMA DEL CURS.