CURS EN LÍNIA: Dissociació traumàtica en la infància


Es vol introduir en la comprensió dels efectes del desenvolupament traumàtic, proveir de models explicatius sobre la dissociació en el context del trauma interpersonal primerenc, aportar eines de detecció i valoració diagnòstica i lineaments generals per al tractament de la dissociació traumàtica. Amb SANDRA BAITA, Psicòloga clínica graduada en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Especialització en trauma psicològic i intervenció en catàstrofes, dictada per la Sociedad Argentina de Psicotrauma. Terapeuta certificada i supervisora aprovada certificada per EMDR Iberoamérica. Membre del Comité de Niños y Adolescentes y del Comité de Entrenamiento en Psicoterapia de los Desórdenes Disociativos.

ACCÉS AL PROGRAMA DEL CURS.

Preu:
  • Col·legiats/des COPIB i altres COPS 25€
  • Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell internacional 30€
  • Col·legiats/des integrants de GT del COPIB 20€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 15€
  • Estudiants psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 10€
  • Estudiants pre-col·legiats 5€
  • Altres professionals 40€