CURS EN LÍNIA: Psicooncologia i Psicologia Positiva: actualització psicoterapèutica i innovació a través de la transformació digital


Data: 21-22 d'octubre de 2021

Horari: De 17 a 21 h.

Durada: 8 hores

Lloc: retransmès per la plataforma ZOOM

Objectius

- Examinar l’impacte de la pandèmia per SARS-CoV-2 en la transformació digital de l’atenció psicooncològica

- Actualitzar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el camp de la salut digital (e-health).

- Abordar la quotidianitat d’un equip terapèutic digital. Contrastar prejudicis inicials dels professionals sanitaris envers la salut digital, així com compartir experiències i dificultats.

- Examinar com es construeix l’aliança terapèutica digital en una intervenció psicooncològica en línia.

- Donar a conèixer els nous models de tractament basats en la psicoteràpia positiva en càncer en comparativa amb una altra mena d'abordatges.

- Analitzar els resultats de la recerca comparativa amb altres teràpies i amb l'ús de nous formats digitals que ha realitzat el grup de recerca que dirigeix el Dr. Cristian Ochoa.

- Conèixer el programa de Psicoteràpia Positiva per a supervivents de càncer, la seva adaptació i aplicabilitat en la seva modalitat en línia i la seva eficiència en comparació amb la intervenció presencial.

Ponents CRISTIAN OCHOA ARNEDO, MARÍA LLERAS DE FRUTOS i AIDA FLIX VALLE

Cristian Ochoa Arnedo: Psicòleg (col·legiat -11579 COPC); psicòleg especialista en Psicologia Clínica i expert en Psicooncologia; cap del "Programa E-health ICOnnecta't" del Grup d'Investigació en Psicooncologia de l'Institut Català d'Oncologia, doctor i professor associat de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona; i director de la proposta europea "Oncommun" finançada pel prestigiós European Institute of Innovation and Technology (EIT Health).

María Lleras de Frutos: Psicòloga (col·legiada -19366 COPC); psicòloga especialista en Psicologia Clínica i experta en Psicooncologia; i investigadora predoctoral del programa de Medicina i Recerca Transalacional de la Universitat de Barcelona.

Aida Flix Valle: Psicòloga (col·legiada -24658 COPC); psicòloga general sanitària; psicooncòloga del "Programa E-health ICOnnecta't" del Grup d'Investigació en Psicooncologia de l'Institut Català d'Oncologia; i investigadora predoctoral del Programa de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Preu:
  • Col·legiats/des COPIB i altres COPS 45€
  • Col·legiats/des associats/des de COPs a nivell internacional 50€
  • Col·legiats/des integrants de Grups de Treball del COPIB 35€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 25€
  • Estudiants psicologia. Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 20€
  • Estudiants pre-col·legiats 15€
  • Altres professionals 60€