CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ de la Secció de Neuropsicologia


Convocam a tots els/les interessats/des en participar en la  Secció de Neuropsicologia a la reunió que tindrà lloc el dimarts 28 de juny a les 19 h. per videoconferència. Els interessats en participar han d’enviar correu electrònic a: nini@intelectaneuro.com.

l’ORDRE DEL DIA serà el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la reunió núm. 1 de la Secció de Neuropsicologia (23/02/2022)
  2. Informació sobre la secció (cursos, formació, presentació de nous membres, etc.)
  3. Sessió Clínica: “Diferències de grup i sexe en la cognició social en pacients amb trastorn bipolar i esquizofrènia en comparació amb individus sans” a càrrec del company Guillem Navarra Ventura
  4. Exposició dels resultats de l'enquesta de participació a la Secció de Neuropsicologia i organització per microgrups
  5. Avanços en la creació de la Societat Balear de Neuropsicologia (SBNPS)
  6. Torn obert de paraules

José Ángel Rubiño Díaz, psicòleg col·legiat (B-01648)
President de la Secció de Neuropsicologia