CONVOCATORIA DE REUNIÓN: Grup de Treball de Psicologia Clínica en el Sistema Nacional de Salut


Convocam a tots els/les interessats/des en participar en el Grup de Treball de Psicologia Clínica en el Sistema Nacional de Salut a la reunió que tindrà lloc el dimecres 6 de juliol a les 16 h. per la plataforma virtual Zoom. Els/les interessats/des podeu confirmar la vostra assistència a la següent direcció de correu electrònic: gtpsicologiaclinicasnscopib@cop.es.

L’ORDRE DEL DIA serà el següent:

  1. Situació actual de la Psicología Clínica al Servei Balear de Salut: revisió de les actuacions iniciades
  2. Increment de places PIR a les Illes Balears
  3. Precs i preguntes

Neus Estelrich Costa, Olga Vicente Pérez i Aina Sastre Buades, Psicólogas Clínicas
Coordinadoras del Grup de Treball de Psicologia Clínica en el SNS