CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ: Secció de Neuropsicologia


Convocam a tots/es els/les interessats/des en participar en la Secció de Neuropsicologia a la reunió en línia que tindrà lloc el dimarts 28 de novembre a les 19 h. per la plataforma Zoom al següent enllaç: https://us02web.zoom.us/j/88066758599?pwd=MXhEcjZQL09Rc3o2WFE2YmFLd0QxQT09

  L’ORDRE DEL DIA serà el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la reunió núm. 4 de la Secció de Neuropsicologia (28/03/2023)
  2. Informació sobre la Secció (presentació de nous membres, cursos, formació, etc.)
  3. Sessió Clínica: Cognició i moviment: estratègies per tractar la paràlisi de la marxa en la malaltia de Parkinson, impartida per Xavier Revert Vidal
  4. Comentar Documents Drive (sessions, idees innovadores, manifestos, participació...). ES PREGA CONSULTAR: https://drive.google.com/drive/folders/1sGakKdbTfLxKxsqwaJZH0_jobK2TVDui?usp=sharing
  5. Torn obert de paraula: qüestionari perfil del/la neuropsicòleg/oga a les Illes Balears, subgrups de treball, manifestos, altres punts d'interès...

José Ángel Rubiño Díaz, col·legiat (B-01648)
President de la Secció de Neuropsicologia