El Col·legi

Recomanacions Deontològiques

Una de les funcions més importants del COPIB és el control deontològic de la professió. La labor que en aquest sentit realitzen els membres de la Comi...

Documentació per col·legiar-se

Requisits imprescindibles per col·legiar-se 1. Original i fotocòpia del títol de llicenciat/graduat en Psicologia o certificat substitutori (...

Portal de Transparència

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears està compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva...

Finestreta Única COPIB

Atenció a la ciutadania (informació i queixes) Documentació administrativa: Estatuts del COPIB Codi Deontològic del/de la psicòleg/oga Memb...

Convenis signats pel COPIB

Conveni de collaboració entre la Conselleria d’Administracions Públiques i el COPIB per a les avaluacions de l’ús d’armes de foc cossos de polici...

Memòria de gestió 2017

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha editat la Memòria de Gestió corresponent a l'any 2017. En aquesta Memòria s'arrepleg...

Docimoteca del COPIB

El COPIB engega el servei de Docimoteca pel préstec i correcció de test

Protecció de dades i privacitat

Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions...

Eleccions Junta de Govern del COPIB 2023

.pagina-interior img{float:right!important;margin:0 0 15px 20px !important} 6 de març de 2023 Acta de la comissió electoral i proclamac...

Memòria de gestió 2018

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2018. Una...

Coronavirus: Informació per a professionals de la psicologia

1.- Informació important del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears. 2.- El COPIB elabora un conjunt de recomanacions per a ex...

Memòria de gestió 2019

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2019....

Memòria de gestió 2020

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2020. Una...

Disposicions Legislatives

5 de desembre de 2022 Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2022 pel qual s’aprova el I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes del Servei d...

Secció de Neuropsicologia

PresideixJosé Ángel Rubiño Col. B-01648 Email: seccionneuropsicologiacopib@cop.es LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA DEL COPIB PRESENTA EL SEU FULL...

Nou Reglament General de Protecció de Dades (25/05/2018)

A partir del dia 25 de maig de 2018 s'ha d'aplicar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (Reglame...

Amb relació a designar o no un delegat de protecció de dades

El Consell del COP, amb relació a l'entrada en vigor de l'RGPD de l'UE el passat 25 de maig de 2018, va traslladar a Unió Professional (UP) la cons...

Documents d'interès per la protecció de dades

Aquests documents preparats per l'empresa Protecmir són d'utilitat per ampliar l'implantació de la nova llei de protecció de dades a l'entorn de...

Memòria de gestió 2021

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2021. Una...

Estudiants precol·legiats/des

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears va aprovar en reunió de Junta de Govern de data 5 de maig de 2014 la creació de la nova f...

Memòria de gestió 2022

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2022....

Memòria de gestió 2023

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2023. Una...