El Col·legi

Recomanacions Deontològiques

Una de les funcions més importants del COPIB és el control deontològic de la professió. La labor que en aquest sentit realitzen els membres de la Comi...

Documentació per col·legiar-se

Requisits imprescindibles per col·legiar-se: 1. Títol original i fotocòpia de ser llicenciat/graduat en Psicologia (per les dues cares). 2....

Portal de Transparència

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears està compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva...

Finestreta Única COPIB

Atenció a la ciutadania (informació i queixes). Documentació administrativa: Estatuts del COPIB. Codi Deontològic del/de la psicòleg...

Convenis signats pel COPIB

Conveni de collaboració entre la Conselleria d’Administracions Públiques i el COPIB per a les avaluacions de l’ús d’armes de foc cossos de polici...

Memòria de gestió 2017

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2017 DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARS. El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha...

Docimoteca del COPIB

El COPIB engega el servei de Docimoteca pel préstec i correcció de test

Protecció de dades i privacitat

Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions...

Eleccions COPIB 2019-2022

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ELECTORAL I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES VÀLIDAMENT PRESENTADES. ACTA DEL SORTEIG DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ ELE...

Memòria de gestió 2018

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2018. Una...

Coronavirus: Informació per a professionals de la psicologia

1.- Informació important del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears. 2.- El COPIB elabora un conjunt de recomanacions per a ex...

Memòria de gestió 2019

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2019....

Memòria de gestió 2020

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2020. Una...

Disposicions Legislatives

26 maig 2021 Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudicia...

Secció de Neuropsicologia

PresideixJosé Ángel Rubiño Col. B-01648 Email: seccionneuropsicologiacopib@cop.es LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA DEL COPIB PRESENTA EL SEU FULL...

Nou Reglament General de Protecció de Dades (25/05/2018)

A partir del dia 25 de maig de 2018 s'ha d'aplicar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (Reglame...

Amb relació a designar o no un delegat de protecció de dades

El Consell del COP, amb relació a l'entrada en vigor de l'RGPD de l'UE el passat 25 de maig de 2018, va traslladar a Unió Professional (UP) la cons...

Documents d'interès per la protecció de dades

Aquests documents preparats per l'empresa Protecmir són d'utilitat per ampliar l'implantació de la nova llei de protecció de dades a l'entorn de...

Memòria de gestió 2021

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2021. Una...