Documents d'interès per la protecció de dades

Aquests documents preparats per l'empresa Protecmir són d'utilitat per ampliar l'implantació de la nova llei de protecció de dades a l'entorn de la pràctica de la Psicologia.