Memòria de gestió 2017

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha editat la Memòria de Gestió corresponent a l'any 2017. En aquesta Memòria s'arreplega un resum de les múltiples i diverses activitats, actes i reunions que han desenvolupat la Junta de Govern, les Vocalies i els Grups de Treball durant l'any 2017.

En aquesta Memòria s'aborden temes com: informació de la Junta de Govern; activitats de les Vocalies i Seccions; Comissions del Col·legi; serveis col·legials; participació i representació institucional; responsabilitat social, actes de reconeixement; promoció de la Psicologia; estat de la col·legiació; exercici econòmic de l'any 2017 i objectius i pressupost de l'any 2018, entre d’altres.

Des del Col·legi volem agrair a tots els col·legiats/des la seva col·laboració professional i personal, així com la seva contribució al desenvolupament de la Psicologia en la nostra comunitat autònoma.

Consolidar l’estructura col·legial plantejada, impulsar plans de formació de qualitat, incrementar la cartera de serveis professionals i personals a col·legiats/des, projectar i defensar la millor imatge col·legial i professional possible, i la defensa de la professió, entre d’altres, són els eixos vertebradors de la Junta de Govern per aquest any 2018.