Portal de Transparència

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears està compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva gestió i l'accessibilitat a la informació i documentació rellevant disposat en l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de desembre, de Col·legis Professionals, així com en la disposició final novena de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació.

En compliment de la citada normativa, el Portal de Transparència del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears presenta tota la informació disponible referent a això i ho fa de forma fàcilment comprensible, de fàcil accés i de forma gratuïta per a qualsevol persona.

Així mateix, en la Finestreta Única es troba disponible tota la informació que ha de publicar-se d'acord amb la Llei de Col·legis Professionals, modificada per la Llei 25/2009.

Informació del Col·legi Transparent:

  1. Informació institucional:
  2. Informació econòmica:
  3. Informació estadística:
  4. Localització i contacte: