Convenis signats pel COPIB

  • Conveni de collaboració entre la Conselleria d’Administracions Públiques i el COPIB per a les avaluacions de l’ús d’armes de foc cossos de policia local.
  • Torn d’ofici jutjats i tribunals.
  • Licitació Servei de Suport Psicològic a Persones en situació d’emergència a les Illes Balears.
  • Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos per a establir les bases reguladores de la subvenció per a la prestació d’assistència psicològica especialitzada en les Oficines d’Assistència a les víctimes dependents del Ministeri de Justícia i a la Oficina d’Informació i Assistència a les Víctimes del Terrorisme de l’Audiència Nacional.
  • Programa d’Assessorament i Suport Psicològic a Menors Víctimes de Violència entre Iguals.
  • Conveni de Col·laboració amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos i Ministeri de Justícia per la Emissió d’informes Pericials.
  • Programa de Joves professionals de la Psicologia per al Projecte de disseny, desenvolupament i implantació d’un sistema d’acreditació de competències de l’EBAP