Acta de reunió del Grup de Treball d'Intervenció i Atenció Psicològica a l'Àmbit SocialACTA DE REUNIÓ
GRUP DE TREBALL D'INTERVENCIÓ I ATENCIÓ PSICOLÒGICA A L'ÀMBIT SOCIAL

NÚMERO REUNIÓ: 1
DATA i HORA: Dimecres 18 febrer de 2015 a les 19 hores
LLOC: Seu del COPIB

ASSISTENTS

 • Xisca Albis
 • Joana Llobera
 • Elena Serrano
 • Marilen Villalonga

MODERADORA

 • Ascensión Álvarez

TEMES

 1. Presentació de les participants, explicació de la relació professional en l'atenció psicològica a l'àmbit social.
 2. Constitució del grup de treball, explicació dels objectius.
 3. Reflexió i debat envers diferents temes
  1. Sobre les dificulats de creació de centres de serveis socials privats, requisits per obtenir l'acreditació de centre de serveis socials.
  2. Diferències en el barem de salari dels professionals de la psicologia que treballen en l'àmbit públic i privat.
  3. Relacionat amb el punt anterior es parla de l'abaratiment de la contractació d'empresesde serveis per part de l'administració pública on prima el barem econòmic damunt la qualitat del projecte que es presenta afectant directament a la retribució del professional contractat.
  4. Límits de la psicologia de l'àmbit social i especialment la psicologia clínica. Què fa que una situació sigui o no problemàtica social?
 4. Es revisen els grups de treball de la Vocalia d'Intervenció Social i es parla de la possibilitat d'unir el nostre grup de treball amb el d'investigació social i amb el de salut mental i integració social. S'acorda parlar-ho a la reunió de la Vocalia.

ACORDS:

 1. Dur a la propera reunió de la Vocalia d'Intervenció Social la proposta d'unificar grups de treball
 2. Treballar a la propera reuníó del grup de treball els límits de Psicologia Clínica i Psicologia de l'Àmbit Social
 3. Data propera reunió: Dimarts 21 d'abril a les 19:00 hores a la seu del COPIB