Acta de reunió Grup de Treball d'Intervenció i Atenció Psicològica a l'Àmbit SocialNÚMERO REUNIÓ: 2
DATA i HORA: Dimecres 28 d'abril de 2015 a les 19 hores.
LLOC: Seu del COPIB.
MODERADORA: Ascensión Álvarez.

TEMES:

 1. Lectura de l'acta anterior.
 2. Espai de reflexió sobre els límits entre la Psicologia Clínica i la Psicologia de l'Àmbit Social.
  • Ens movem en un àmbit molt ampli d'intervenció. Ens plantejam si hauríem de tenir una regulació professional igual que a l'àmbit sanitari.
  • No existeix un màster propi d'intervenció a l'àmbit social. L'únic reconegut és el general sanitari.
  • S'hauria de garantir que els professionals que fan feina a l'àmbit social disposassin de la titulació i la formació necessàries per evitar l’intrusisme.
 3. Precs i preguntes

ACORDS:

 1. Elevar la proposta de la regulació de la formació i els requisits dels psicòlegs de l'àmbit social a la Vocalia d'Intervenció Social per ser treballat en gran grup.
 2. Sorgeix com a fita de treball del grup recollir dades mitjançant una enquesta sobre els i les psicòlogues que fan feina a l'àmbit social a la CAIB. Amb aquestes dades es pot elaborar un document per informar o denunciar la situació i les condicions laborals dels psicòlegs que ens dedicam a la intervenció social a la nostra comunitat.
  S'enviaran per correu les propostes i aportacions per elaborar l'enquesta: aalvarez_007@hotmail.com