Resum d'activitats del Grup de Treball d'Hipnosi Clínica fins al 2015

GRUP DE TREBALL:HIPNOSI CLÍNICA

Inici del grup de treball

El grup de treball d’Hipnosi s’inicià després del curs “Hipnosi clínica” que Héctor González Ordi va realitzar al COPIB els 24 i 25 de maig 2013. Un petit grup de persones interessades en l’estudi i la pràctica d’aquesta eina terapèutica iniciàrem el grup a rel de la convidada del COPIB per fer grups de treball a partir de les formacions que aquest desenvolupa.

ANY 2015

08 gener 2015. Ordre del dia: Exposició “Tècniques d’inducció” Aportacions del grup. Debat i pràctica general.

05 febrer 2015. Ordre del dia: Exposició “Hipnosis ericksoniana” Francina, Jaime i Adelina.

“Jaime: introducció enquadrant a Erickson en el context més ampli de la psicoteràpia i intentant treure algunes conclusions per al nostre treball amb pacients.

Francina: va explicar les fases de la inducció ericksoniana i descrivint experiències de sessions de formació amb teràpia ericksoniana.

Adelina: va portar un vídeo d'una conferència en la qual s'expliquen molt clarament les diferències entre la hipnosi clàssica i la ericksoniana”.

-Participació en acte de protesta mitjançant una carta, a la Universitat de Canàries, perquè no permetés una exposició de cures miraculoses a través de la hipnosi i per part d’algú no titulat.

05 març 2015. Ordre del dia: Exposició “Patrons del llenguatge ericksonià”. Adelina Sastre.

Sistemes representacionals: visual, auditiu i cinestèsic.

El metamodel del llenguatge. Metamissatges (ritme, to, intenció).

Pilars bàsics: 1) generalització (el tot vs la part), 2) omissió (la part incompleta), 3) distorsió (el caos generatiu).

Es fa referència a Grinder i Bandler i els seus treballs recollits en: “Trance Formate”, “L'estructura de la màgia” i “Models de treball hipnòtic de Milton Erickson”.

-Pràctica inductiva, inducció comodí “Paseo por la naturaleza” de Luis Bueno que inclou exemples de tots els patrons del llenguatge ericksonià. Guiada per Adelina. Exercici d'anàlisi d'aquests patrons.

23 abril 2015. Ordre del dia: Exposició “Patrons del llenguatge (2). El llenguatge metafòric.” . Adelina Sastre.

Partint de la pràctica de la sessió anterior i posterior debat, vam seguir analitzant els diferents patrons del llenguatge que utilitzava Erickson: 1) suggestions (obertes, de possibilitat i negatives), 2) cites (informació que interessa sigui escoltada pel client, 3) falses alternatives (oferta d'elecció illusòria), 4) esquitxades (marcatges analògics amb missatge), 5) truismes (veritats evidents de fàcil acceptació), 6) yes set (successió de fets certs seguit per un suggeriment pel qual es vol la mateixa acceptació), 7) preguntes-suggestió (suggereixen o donen ordres de forma indirecta), 8) non sequitur (unir dues frases sense lògica connectiva), 9) dir l'evident, 10) missatges ocults (dirigits a uns altres i amb sentit per al client), 11) afegitons (ancoratge auditiu), 12) omissió senzilla (omet informació que el client completa) 13) comparatius-superlatius, 14) pressuposicions, 15) quantificadors universals, 16) operadors modals de possibilitat i necessitat, 17) índex referencial generalitzat, 18) oximorons, 19) falta d’índex referencial, 20) lectura de ment, 21) causa i efecte, 22) equivalència complexa, 23) violació de restriccions selectives, 24) METÀFORES : a) directes, b) indirectes, c) conversacionals, d) constellació metafòrica: isomorfismes, llenguatge lateral, confusió, utilització total.

Pràctica : Exercici de “retorçar la corda” , com a demostració de l'efecte fins i tot físic de la metàfora. Guiat per Adelina. Va ser molt divertit.

07 maig 2015.Odre del dia: Exposició “Introducció a la Simbologia i les metàfores, dins la psicoteràpia i la hipnosi” Adelina Sastre.

Es comença amb una revisió de les tècniques psicoterapèutiques que utilitzen processos imaginatius i les perspectives generals (des de Mesmer, Freud i Jung, passant per Assaglioli amb la Psicosíntesi, Perls amb Gestalt, Moreno amb el Psicodrama, Gendlin amb Focusing, Berne amb l'Anàlisi Transaccional, Desoille amb el Somni Dirigit, Schultz amb l'Entrenament Autogen, Wolpe i la Dessensibilització sistemàtica, Bandler i Grinder amb PNL, Imagineria afectiva guiada de Leuner, etc.

Prestant especial atenció a

: -Somni despert dirigit de Desoille, desenvolupament detallat de les diferents fases de les sessions. Símbols universals i símbols individuals. Integració de diferents psicoteràpies.

-Psicoteràpies imaginatives i somnis: diàlegs dramatitzats amb les imatges.

-Dificultats que es presenten en el treball terapèutic en emprar imatges d'ascensió i descens.

-L'ús de la visualització en el tractament psicològic de malalts de càncer: la tècnica dels Simonton. La Psiconeuroimmunologia.

-Pràctica: Somni dirigit: la copa i l'espasa . Guiada per Adelina.

-Tenim nova vocal, la de Psicologia clínica, Mariona Fuster.

04 juny 2015. Ordre del dia: Exposició “Hipnosi i ansietat”. Guions per a la pràctica. Mª del Mar Prohens. Presentació dinàmica llegint i practicant diferents guions d’induccions apropiades per al tractament de l’estrès. Comentaris i aportacions del grup.

08 juliol 2015. Ordre del dia: Exposició “Hipnosi desperta” Isabel Vizcaíno i Jaime Larriba.

“Es va prendre com a referència el Model de València de Capafons. Vam fer diverses pràctiques d'entrenament en aquest model: Autohipnosi Ràpida, Suggestions d'entrenament, etc. Entre ells hi ha un article molt interessant aparegut en la Revista de Psicoterapia que es facilita en el drive. La conclusió: és un model pràctic i molt aplicable en teràpia pel que mereix la pena investigar més en ell.

-Comentem la possibilitat de convidar a Capafons a donar un taller el curs que ve. Paga la pena investigar més sobre ell.

-S’acomiada del grup Isabel Vizcaíno por canvi de residència. I de Pablo Sainz, per donar-se de baixa de collegiat.

-Es decideix que assumirà la coordinació a partir d’ara Adelina Sastre.

- Sopar d’estiu i de fi de curs del grup.

10 setembre 2015. Ordre del dia: Exposició “Hipnosis y trastorno de estrés post-traumático” Blanca Ramirez i Cristian Pons.

“Es va fer un recorregut històric sobre l'avanç dels tractaments basats en la hipnosi per abordar la intervenció psicològica del Trastorn d'estrès posttraumàtic (TEP) i es va oferir al grup una base teòrica d'estratègies i tècniques concretes d’hipnosi.

Després d'aquesta part teòrica es van realitzar dos exemples pràctics per tractar el TEP, en els quals els membres van participar activament.

Amb aquesta exposició es va poder transmetre la idea al grup que la hipnosis pot ser d'especial utilitat en el tractament de les respostes a l'estrès traumàtic perquè pot facilitar:

1. El control sobre diferents estats dissociatius.

2. La recuperació i la reestructuració i integració de records traumàtics o dissociats.

D'aquesta forma, la hipnosis facilita la reestructuració simbòlica de l'experiència traumàtica, ja que acompanya a la persona a accedir a les seves experiències dissociades o als seus records reprimits, la qual cosa li permet exposar-se a la seva por i disminuir el trauma, prenent major consciència i augmentant el control de les seves emocions negatives originades en el passat.

Finalment es va recordar al grup que després de la recuperació dels records traumàtics, la persona necessita dur a terme una reestructuració de l'experiència i una incorporació d'aquesta en el context de la seva biografia per facilitar una línia temporal coherent que mantingui els canvis aconseguits amb el tractament hipnòtic.”

01 octubre 2015. Ordre del dia: Exposició “Un cas real. Bruxisme, tractament amb hipnosi” de Maria Fullana. Es parla de la possibilitat de realitzar un estudi científic a través de registres amb electromiogrames.

-Gestió del grup i les sessions de feina. Noves normes sobre convocatòries de reunions i actes.

-Temes pel pla de formació: proposta de formació sobre Hipnosi desperta a càrrec de Capafons.

-Nova incorporació: Anabel Vallejo.

05 novembre 2015. Ordre del dia: Exposició “Hipnosis y depresión” Christina Moreno Jaffrain.

Eficàcia de la hipnosi com a tractament coadjuvant en els trastorns de simptomatologia depressiva segons diferents autors (Yapko, Mc Brien, Schoenberger, Hammond).

Breus pinzellades abans de diversos exercicis pràctics. Hipòtesi: si es pot desmuntar la triada cognitiva de la depressió a través de la hipnosi, es podrà desmuntar la depressió.

Pràctica 1: amb el propòsit de propiciar la reflexió i d'elevar l'autoestima infonent ànim lectura de “La marioneta de trapo, seguida d'un text poètic de Pablo Neruda.

Pràctica 2: partint de posar-se en situació d'ànim deprimit, demanar als participants que imaginin que s'aixequen del llit i se'ls va guiant per anar realitzant les AVD de forma alegre.

El temps va ser molt escàs ja que es va dedicar gran part a temes administratius i amb la finalitat d'aprofitar el que quedava Christina va eliminar la part inicial de fixació ocular amb distracció de la inducció la qual cosa va produir cert neguit. El debat va ser interessant ja que cadascú visqué l'experiència d'una manera diferent, xocant de vegades alguns aspectes de les propostes de la inducció creada per C. També es va dir que molestaven els salts en les seqüències com per exemple, passar del desdejuni a sortir al carrer sense contemplar tots els passos.

Bibliografia:

Tesis “Terapia cognitivo conductual bajo trance hipnótico en casos de depresión leve en el centro de diagnostico Josemaría de Guayaquil en el año 2011. Ruiz Pesantes, A. universidad de Guayaquil, 2012.

Depresión e hipnosis. Suárez Lopez, C. 4º congreso virtual de psiquiatría interpsiquis, 2003.

Fijación ocular con distracción (pag. 120. Hipnosis y estrés.

Marioneta de trapo y carta de despedida, Gabriel García Marquez basado en un texto de Jhonny Welchs. Ed. select. 1996.

“Tu eres el resultado de ti mismo” i “Queda prohibido”, Pablo Neruda.

Hipnosis y depresión. Capafons, A, Cabanas, S. Alarcón, A. Bayot, A.. Informació psicológica. Dossier. agost 2001, nº 76. 53.

-A l’enquesta de necessitats formatives del COPIB es demana un curs d’Iniciació a la Hipnosi. Després de 2 anys de formació i pràctica interna del grup, es veu possible que el curs sigui impartit per alguns de nosaltres mateixos. S’anirà concretant qui desitja fer-ho i com es desenvoluparà.

-Necessitat de coordinar amb la representat de la Vocalia de Psicologia Clínica en el que està inclòs el nostre grup, per coordinació.

03 desembre 2015. Ordre del dia: Exposició “Hipnosis y analgesia” Ana Martí Chalaux.

Contingut de la sessió:

1- Revisió dels principals tipus de mal de cap.

2. Revisió de l'origen i característiques dels principals tipus de mal de cap susceptibles de ser tractats amb mètodes psicològics.: cefalea de tipus tensional, migranyosa, en raïms, vascular i posttraumàtica.

3. Revisió del tractament hipnòtic que consta d'una fase psicoeducativa, d'inducció i de suggestió hipnòtica.

4.Comentaris i aportacions del grup.

5.Pràctica.

Coordinació interna del grup

S’ha anat consolidant la coordinació de reunions de treball, responsabilitat de les exposicions i pràctiques, temes administratius i altres d’interès pel grup, a les reunions i a través de correu i whatsapp.

Participants actuals: Maria Alfaro, Miriam Brunet, Francina Cerda, Maria Fullana, Christina Moreno Jaffrain, Jaime Larriba, Ana Martí, Cristian Pons, Mª del Mar Prohens, Blanca Ramírez, Adelina Sastre, Anabel Vallejo.

Pla de feina per al 2016

Exposicions previstes:

●Hipnosi i trastorns d’alimentació

●Hipnosi desperta II

●‘Trance’ generatiu de Gilligan

●Hipnosi i insomni

●Revisió de tècniques bàsiques

●Tècniques de regressió hipnòtica

●Maneig de la dissociació amb la Hipnosi

●Hipnosi infantil

●La suggestió

Formació prevista:

Convidar al Dr. Capafons de la Universitat de València per a la realització d’una formació sobre Hipnosi Desperta.

Realitzar una formació d’Introducció a la hipnosi, a càrrec d’integrants del grup de treball.