1er. informe del Grup de Treball d'Altes Capacitats

INFORMACIÓ DEL GRUP DE TREBALL D’INVESTIGACIÓ DE LES ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS DEL COPIB

El grup de treball INVESTIGACIÓ DE LES ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS s’ha estat reunint i treballant des de juliol del 2011. I reunits el passat 24 de gener de 2012 amb el vocal de Psicologia Educativa, han transmès al COPIB una sèrie d’idees i de línies d’acció:

  • Establir un protocol de detecció precoç, que faciliti el seu posterior diagnòstic.
  • Difondre els recursos i materials existents per a educadors i mestres a les escoles.
  • Establir un consens dels procés d’avaluació (proves, etc.) i de dictamen de les altes capacitats, i que els distints professionals segueixin els mateixos criteris. Això també facilitaria que els informes elaborats per psicòlegs col·legiats privats siguin considerats vàlids pels Equips d’Orientació de la Conselleria.
  • Crear un grup formal que sigui un referent amb consistència i autoritat davant la societat sobre aquest tema.
  • Proposar cursos específics per a altes capacitats: WISC IV, avaluació d’aptituds, creativitat, emocionalitat, etc.
  • Anar adquirint, per part del COPIB, tests per a l’avaluació de la intel·ligència, creativitat, capacitats... per a la seva consulta i revisió.
  • Afavorir que els usuaris trobin solucions aquí i no s’hagin de desplaçar a fora.
  • Destacar la importància de la implicació de les famílies i dels agents socials.