56 Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia / 20 Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

La Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia va reunir a més de 1.000 geriatres, professionals sanitaris i experts de l'àrea d'atenció a les persones grans, en el 56 Congrés Nacional que va tenir lloc els dies 21, 22 i 23 de maig. El Congrés de la SEGG es va celebrar al mateix temps que el 20 Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.

El lema del Congrés “Nous horitzons en l'atenció a la persona gran”, fa referència a nous reptes assistencials, noves formes de coordinació i noves metes en el coneixement i en l'atenció a la persona gran en una època marcada per l'actual crisi econòmica amb l'objectiu d'aconseguir oferir una atenció integrada de qualitat.

Entre els temes que es varen tractar al Congrés destaquen les sessions plenàries dedicades a la fragilitat, i la seva frontera entre l'autonomia i la dependència, i a la seguretat, com a dret de les persones grans i com a compromís dels professionals que els atenen.

Quant a la temàtica més biològica-mèdica, es va treballar en temes d'atenció centrats en la persona major crònica complexa, i avanços en patologies com la patologia crònica cardiovascular, osteoarticular o amb malalties neurodegeneratives, entre d’altres.

Ja que aquest és un congrés pluridisciplinar, també va haver-hi espai per als continguts socials, com va ser l'abordatge i resultats en l'aplicació d'enfocaments d'Atenció Centrada en la Persona, les intervencions no farmacològiques en persones amb demència (musicoteràpia o teràpies amb animals), les oportunitats que brinda la ciutadania activa basada en les anomenades “ciutats amigues”, les tecnologies i les xarxes comunitàries.

El curs d'aplicació pràctica dels diferents models de gestió de la qualitat va ser especialment destacable. Vaig participar-hi com a col·laboradora del Grup de Qualitat de la SEGG, es va exposar la trajectòria històrica dels sistemes de gestió de la qualitat, el sistema d'acreditació elaborat per la SEGG i l'exposició de l'aplicació pràctica del model d'Atenció Centrada en la Persona comparant-la amb l'atenció amb els models tradicionals. Pròximament, des del grup de qualitat de la SEGG es publicarà “Les 50 recomanacions per a l'aplicació del model d'Atenció Centrada en la Persona”, que estarà disponible al web de la SEGG, juntament amb les 100 recomanacions de qualitat, ja treballades pel grup en anys anteriors, de tots els serveis d'atenció a la persona gran (residència, centre de dia, SAD i teleassistència), http://www.segg.es.

Com a nova iniciativa a destacar -atenent a la realitat que en algun moment del nostre cicle ens convertirem en cuidadors i segurament ens hauran de cuidar-, la SEGG juntament amb el suport de Lindor Ausonia proposen instaurar el ‘Dia del Cuidador’, per a això sol·liciten vots per part de la Societat, la qual cosa es pot fer a través del web www.lindor.es. El repte és millorar la qualitat de vida de la gent gran i formar, recolzar i reconèixer als cuidadors els quals, sovint, estan infravalorats. En aquest mateix web, es pot descarregar de forma gratuïta una guia elaborada per al cuidador no professional “Cuidant amb tu”.

Teresa Jaudenes
Vocal Junta de Govern del COPIB
Vocalia de Psicologia de l'Envelliment