Assistència de diversos membres de la Vocalia d’Envelliment del COPIB a la “IV Jornada de Actualización en Gerontología: Intervención psicosocial con mayores"El 17 d'abril, diversos membres de la vocalia d’Envelliment del COPIB assistírem a la IV Jornada d’Actualización en Gerontología: "Intervención psicosocial con mayores", celebrades a la Universitat CEU San Pablo de Madrid.

La jornada va ser un lloc de trobada per a persones interessades en l'àmbit de la gerontologia i varen tenir com a objectiu donar a conèixer les intervencions actuals per a persones grans des de l'àmbit psicosocial.

Cada vegada hi ha més població gran a Espanya i això suposa un repte que requereix nous recursos destinats a aquesta població. Des de l'àmbit psicosocial es pot treballar per a la millora del benestar de les persones grans a través del maneig dels problemes associats a malalties, de noves teràpies en psicologia com són la memòria autobiogràfica o la teràpia de reminiscència; i, des de l'àmbit social, fomentar activitats i programes.

A la jornada hi varen participar professionals de diferents àmbits com ara: gericultors, psicòlegs, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, així com públic en general interessat a conèixer el treball que es realitza actualment amb persones grans.

El programa d'actualització en gerontologia va comptar amb una nodrida participació de ponents provinents dels camps de la medicina, la gerontologia i la psicologia, entre d’altres, especialitzats en el camp de l'atenció a persones grans.

http://www.uspceu.com/_docs/home/dip%20georont%2015.pdf

Els temes tractats en aquesta ocasió varen estar organitzats en diferents taules rodones i ponències:

 • Taula Rodona: Maneig de símptomes psicològics i de conducta, maneig de conductes problemàtiques. Prevenció del maltractament en les institucions. Repercussions del cuidat
 • Ponència magistral: La memòria autobiogràfica, resultats d'intervenció.
 • Taula rodona: Intervencions psicològiques amb persones grans, Teràpia d'Acceptació i Compromís. L'impacte psicològic de successos vitals passats. El maneig del dol en gent gran
 • Taula Rodona: Intervencions Psicosocials amb gent gran. Polítiques i accions per a gent gran a Espanya. Balneoteràpia i grups psicoeducatius. Teràpia d'Estimulació Emocional. T2R®
 • Conferencia final: Teràpia de Reminiscència en persones grans amb depressió.

Com a conclusions generals de la Jornada podem destacar:

 • Existeixen molts factors que contribueixen a l'aparició de comportaments problemàtics. Es fa necessària l'avaluació multidisciplinària. Les teràpies no farmacològiques són d'elecció prioritària: en major mesura les teràpies conductuals.
 • Respecte a la prevenció del maltractament en institucions, és bàsic el bon tracte a les persones grans i cuidar al professional. Les eines bàsiques per fomentar la bona pràctica són la personalització (tenir una imatge realista de la persona, fer-la visible, atenció individualitzada i integral), així com la humanització (respectant el seu drets, decisions i intimitat).
 • Els professionals estam molt obsessionats amb treballar els aspectes cognitius i ens oblidam de treballar els aspectes emocionals i vivencials.
 • La teràpia de Reminiscència cerca estimular el record positiu a través d'estímuls visuals, sons… Treballar el record pot fomentar una bona salut mental.
 • La teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT) és una teràpia de tercera generació amb dos pilars bàsics: 1) acceptar les emocions negatives i 2) activar valors personals (és diferent a la resignació).
 • La teràpia d'Estimulació Emocional (T2I, de la Fundació Maria Wolff) activa circuits neuronals d'emoció bàsica. Sessions de 50 minuts on es treballa una emoció per sessió (32 emocions). Utilitzada per a persones amb EA amb GDS 3-4-5 i 6. Està pendent de resultats.

Si després d'aquesta lectura teniu la inquietud de voler treballar algun d'aquests temes en profunditat, en funció de la demanda, des de la Vocalia i amb trasllat a la Junta de Govern estudiarem la possibilitat d'apropar aquests professionals al COPIB.