Celebració del curs “Intervenció i avaluació psicològica en la malaltia d'Alzheimer” a la seu del COPIB

Els passats 21, 22 i 23 de novembre es va impartir a la seu del COPIB el curs Avaluació i Intervenció Psicològica en la Malaltia d'Alzheimer. El docent, José Ángel Rubiño Díaz (núm. de col·legiat: B-01648), psicòleg especialitzat en neuropsicologia i demències, va aportar un ampli programa sobre avaluació i intervenció en la malaltia d'Alzheimer, tenint en compte aspectes relacionats amb la malaltia, el programa d'intervenció integral en els centres d'estades diürnes, prevenció de la síndrome del cuidador principal, els grups d'ajuda mútua i coaching, el paper del psicòleg en la prevenció dels maltractaments a les persones grans, l'abordatge des de la Llei de la Dependència i els recursos disponibles, així com aspectes relacionats amb l'atenció centrada en la persona i la tendència de la recerca actual sobre el tema.

Es va comptar amb la participació de 28 persones, psicòlegs, estudiants de psicologia i altres professionals amb l’objectiu d'ampliar coneixements, adquirir habilitats, eines i estratègies en l'avaluació i intervenció de la malaltia.

La valoració del curs va ser molt positiva per part dels discents a causa del seu programa atractiu i ampli, que oferia un gran ventall de continguts d'interès pràctic per a l'acompliment professional, així com les pràctiques que es varen dur a terme en relació als diferents temes que oferia el curs. Així doncs, hi va haver un gran interès en els temes d'atenció centrada en la persona i la prevenció dels maltractaments en persones grans.

Curs Alzheimer Curs Alzheimer