Celebrada la reunió amb els/les col·legiats/des d'Eivissa i Formentera

El passat 21 de maig va tenir lloc la reunió de Junta del COPIB amb els col·legiats d'Eivissa i Formentera. Hi varen assistir el nostre degà, Javier Torres, el tresorer Fernando Rivera, per descomptat, la vocal de les Pitiüses, Minaya Benavente, i aproximadament el 10% dels col·legiats.

La reunió es va desenvolupar en un clima de germanor, amb una participació extraordinària per part de tots, i amb gran quantitat de noves idees i moltes ganes de dinamitzar una relació més propera entre els col·legiats d'Eivissa i Formentera.

A part dels temes tractats en l'ordre del dia, es varen posar sobre la taula altres suggeriments que intentarem dur a terme, com ara reunir-nos més sovint tots els col·legiats eivissencs i formenterencs. S'intentarà a mitjan mes fer aquesta primera trobada, d'on intentarem que surtin grups de treball de les diferents àrees de la nostra professió, així com aconseguir que es realitzin més cursos o seminaris depenent de la demanda del moment.

La reunió ser una magnífica trobada, on es varen plasmar les ganes de conèixer-nos més i treballar tots en la mateixa direcció.

Per descomptat, es va animar a que tots els psicòlegs que compleixin els requisits sol·licitin el reconeixement de psicòleg general sanitari, que és un tràmit senzill i ben explicat en el web del COPIB.

Quant al torn de perits, també es va debatre de la importància que els psicòlegs perits tenguin formació específica del tema, ja que amb les noves directrius de la Comissió Nacional de la Lliure Competència qualsevol ho podria fer, i si no es té la formació adequada podríem incórrer en mala praxi i no actuar d'acord al nostre codi deontològic. Hem de pensar que els informes poden tenir molt pes i poden ser molt decisius per a la persona que ho sol·licita.

La sessió es va tancar després de dues hores, amb un molt bon sabor de boca i amb una embranzida que feia falta a les Illes per tal de dinamitzar-nos.

Moltíssimes gràcies a tots els assistents i als qui no hi varen poder assistir però que han estat pendents del que es va tractar.