Celebrada reunió de la vocalia de l'envelliment el dia 2 de juny de 2011

CELEBRADA LA PRIMERA REUNIÓ

DE LA VOCALIA DE L’ENVELLIMENT DEL COPIB

 

El passat 2 de juny de 2011, es va dur a terme la primera reunió de l’any de la vocalia de l’Envelliment amb la participació d’una dotzena de persones que estan actualment treballant o formant-se dins d’aquesta àrea.

Després d'un amè debat sobre interessos i expectatives de cadascun dels participants, concretàrem les següents CONCLUSIONS i ACORDS seguint la línia de treball proposada pel grup de treball de la Psicologia de l'Envelliment del Consell General de Col·legis Oficials de Psicologia.

 

§       Començarem per treballar les aportacions al dossier de funcions i competències del/de la psicòleg/oga que treballa a l'àrea de l'envelliment.

§       Respecte a la formació, coincidim que és millor poca i de qualitat, ajustada a les necessitats que ens aportin o detectem dels/de les psicòlegs/ogues que estam treballant en aquesta àrea.

§       Possibles línies de treball en grups de treball específics: Suport als familiars, burnout, sexualitat en centres geriàtrics, envelliment actiu, envelliment patològic, maltractament, etc.

§       La vocalia serà especialment oberta i cridarà a la participació dels nostres companys sèniors

Finalment, vos recordam que la vocalia queda oberta a qualsevol aportació, suggeriment i iniciativa que pugui enriquir la labor del/la psicòleg/oga en aquesta àrea de treball.

 

Teresa Jaudenes Gual de Torrella

Vocal del COPIB