Celebrades les I Jornades sobre Actualització en Demències

El passat 25 de setembre de 2014, es va celebrar en el Col·legi de Metges de les Illes Balears les I Jornades sobre Actualització en Demències, organitzades per la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia, Consell de Mallorca (Departament de Benestar Social, Institut Mallorquí d’Afers Socials), Govern de les Illes Balears (Conselleria de Salut) i Col·legi de Metges de les Illes Balears. El programa de les jornades va abordar temes de gran interès: actualitzacions en el tractament farmacològic específic de la malaltia d'Alzheimer i altres demències; tractament farmacològic dels símptomes psicològics i dels trastorns de conducta en els pacients amb demència; tractament no farmacològic en el maneig dels pacients amb demència; infermeria i demència: la importància de les cures; aspectes legals i demència; i presa de decisions en fases avançades de la demència. Tot plegat, temes d'especial utilitat per a tots els professionals que es dediquen a l'àmbit de la geriatria i gerontologia (psicòlegs, metges d'atenció primària, metges geriatres, infermers, treballadors socials, etcètera).

Cal destacar la importància del fet que aquestes jornades tenguessin en compte la figura del psicòleg dins dels equips multidisciplinaris que tracten al pacient amb demència, un professional imprescindible, i cada cop més present, en l'àmbit de la geriatria i gerontologia. Concretament, va assistir-hi el psicòleg José Ángel Rubiño Díaz (col·legiat B-01648), especialitzat en Neuropsicologia Clínica i Demències, que va desenvolupar la ponència sobre tractaments no farmacològics (TNF). Va destacar els objectius dels TNF, i va exposar el model biopsicosocial que explica les manifestacions clíniques en les demències, el model psicosocial en el qual es fonamenten els TNF, i va especificar qui són els destinataris d’aquestes teràpies, considerant fonamentalment al pacient (teràpies amb diferents enfocaments, cognitiu, conductual, emocional i d'estimulació) i al cuidador (teràpies dirigides al cuidador). Va parlar de la importància dels programes de psicoestimulació integral, i va destacar aspectes importants sobre el pla terapèutic i de cures i pautes per a un abordatge integral en les demències. Les conclusions i reflexions de cloenda al·ludiren fonamentalment a la importància de l'abordatge multidisciplinari i interdisciplinari de les demències, la intervenció dels TNF com a tractament complementari, i d'aquesta forma mantenir o millorar funcions perdudes, retardar el procés de deterioració i, amb tot això, millorar el benestar i la qualitat de vida dels pacients amb demència, el cuidador principal i la família.