Celebrat el Seminari: Psicofarmacologia per a Psicòlegs en Intervenció Infantojuvenil i Adults a Eivissa

El passat 19 d'octubre es va impartir a Eivissa el seminari Psicofarmacologia per a psicòlegs en intervenció infantojuvenil, a càrrec de la doctora Carme Bosch Calero, psiquiatra de la unitat de salut mental de l'hospital d'Inca.

El curs va ser molt ben acollit pels assistents, amb un fòrum de 15 col·legiats d'Eivissa i Formentera.

La ponent va fer una exposició extraordinària del marc teòric d’actuació dels diferents psicofàrmacs en la nostra fisiologia i com ajuden a combatre els símptomes derivats de les malalties mentals. La ponent va manifestar la importància d'aplicar una orientació biopsicosocial als malalts mentals i la necessitat de treballar de forma interdisciplinària en aquests pacients.

Va ser un curs eminentment pràctic, amb un alt nivell de participació per part dels assistents, enriquint els coneixements de tots.

La doctora Bosch és molt bona comunicadora i docent, la qual cosa va fer que tots els assistents al seminari estiguessin molt satisfets de tot allò que es va aprendre.

Curs Menorca   Curs Menorca