Curs a Eivissa: ESCALES D’INTEL∙LIGÈNCIA DE WECHSLER DES D’UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA CLÍNICA-PSICOMÈTRICA-­PROJECTIVA

El passat 15 de febrer de 2013 es va realitzar a Eivissa, el curs d’ESCALES D’INTEL∙LIGÈNCIA DE WECHSLER DES D’UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA CLÍNICA-PSICOMÈTRICA-­PROJECTIVA. Malgrat l'aforament no va estar complet, el grup es va caracteritzar per ser molt participatiu, la qual cosa va donar gran dinamisme a l’esdeveniment.

El docent, Javier Serapio, va explicar com ha vist demostrat, després de més de 20 anys d'experiència en el maneig d'aquest test, que mitjançant la combinació de certes subescales del WISC, en qualsevol de les seves versions, podem tenir molta més informació dels trets de personalitat de l'avaluat, del que estrictament ens explica el manual d'interpretació.

Els resultat d'aquestes noves interpretacions, es veuen corroborats per altres test més projectius i de les entrevistes personals amb el pacient.

Javier Serapio va donar una nova visió que va fer que tots els assistents s'interessessin per aquesta novetat tan útil, sobretot tenint en compte a la població a què va dirigida el test, nins/es de 6 a 16 anys, els quals, en molts casos, són hermètics i costa treure'ls informació o no saben com expressar les seves emocions.

Va ser un curs molt pràctic, on vàrem tenir el material a l'abast en tot moment i un magnífic ponent que va saber no només transmetre, sinó també despertar l'interès dels assistents.