Diploma d'especialització de la UOM en Diferents Mirades sobre l'Afectivitat i Sexualitat en la Gent GranAtenent a una de les nostres funcions com a Vocalia d'Envelliment, la de contribuir al foment de l'autonomia i envelliment actiu, vos informam sobre una interessant iniciativa de la Universitat Oberta de Majors (UOM): Diploma d'especialització de la UOM en Diferents Mirades sobre l'afectivitat i sexualitat en la gent gran. Si ho considerau oportú, feis-ne difusió als col·lectius amb els quals treballau i que reuneixin els requisits exigits.

Els Diplomes d’Especialització pretenen donar resposta al nou perfil d’alumnat que ha acabat els estudis del Diploma Sènior de la UOM i vol aprofundir en els coneixements apresos; i pretenen arribar igualment a un nou tipus d’alumnes interessats a conèixer i aprofundir temàtiques de diversos àmbits del coneixement i fer cada vegada més real el principi de l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

Més informació en el següent enllaç: Diploma UOM afectivitat i sexualitat.