Documentació: "Ayudar a hijos e hijas frente a las drogas - Guía para familias"

Vos informam que s’ha dipositat a la Vocalia d’Intervenció Psicològica en VIH/SIDA del web del COPIB la documentació següent: " AYUDAR A HIJOS E HIJAS FRENTE A LAS DROGAS - GUÍA PARA FAMILIAS".

El Govern de Navarra ha editat aquesta guia, on s'ofereix informació i pautes als pares per al maneig del problema del consum de drogues en adolescents d'entre 12 i 18 anys.

La guia es divideix en una sèrie de capítols que tracten les causes que promouen el consum de drogues en adolescents, què es pot fer des de la família per prevenir aquest problema, com saber si el fill està consumint drogues, com afrontar les situacions associades al consum i informació sobre les diferents substàncies i falses creences.

El text subratlla la importància del paper de la família a l'hora de desenvolupar els factors de protecció al consum de drogues, mitjançant l'establiment d'una adequada comunicació amb els fills i l'adopció de normes i límits raonables sobre el seu comportament.