Documentació: Estudi sobre la inhibició a denunciar de les víctimes de violència de gènere

Donada la importància atorgada a la millora del coneixement en matèria de violència de gènere i en compliment del que es disposa en l'Estratègia Nacional per a l'Eradicació de la Violència contra la Dona 2013-2016, la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere ha elaborat l'Estudi sobre la inhibició a denunciar de les víctimes de violència de gènere.

Des de la Vocalia d’Igualtat i Gènere del COPIB volem compartir amb vosaltres aquest document en el qual es fa un recull dels principals motius pels quals moltes dones que sofreixen violència de gènere no denuncien la situació de maltractament.

El document el podreu trobar en aquest enllaç.

Vos animam a la seva lectura i a prendre consciència de les dades aportades, tot amb la finalitat de continuar progressant i millorant l’atenció psicològica global i de qualitat amb aquest col·lectiu.

Publicado 30/07/2015