El COPIB i el Govern Balear uneixen forces per prevenir i combatre l'assetjament escolar i la violència homofòbica a les aules de BalearsEl Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i el Govern Balear, a través de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Oficina de Defensa i Drets del Menor (ODDM), uneixen forces per prevenir i combatre l'assetjament escolar i la violència homofòbica als centres educatius de les Illes. Amb aquest objectiu, es treballarà en la redacció d'un protocol d'intervenció, que per primera vegada contempla com una prioritat l'actuació psicològica per afrontar els casos de violència per raons d'orientació sexual a les aules i que servirà de base per a un conveni més ampli de col·laboració entre l'administració autonòmica i la institució col·legial. La decisió d'impulsar aquest acord és fruit de la reunió que han mantingut representants de la Junta de Govern del COPIB amb la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, per establir noves vies de col·laboració i analitzar la viabilitat de projectes centrats en àrees estratègiques de la Conselleria en les quals el servei d'atenció psicològica resulta fonamental per millorar la qualitat de vida dels ciutadans balears (menors, família, violència de gènere, persones en risc d'exclusió i gent gran).

A la reunió que ha tengut lloc a la seu de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació hi han assistit el degà i la vicedegana del COPIB, Javier Torres i María José Martínez Muleiro respectivament, i el responsable de la vocalia d'Intervenció Social, Vicente Alcántara. El creixent nombre de casos de bullying i assetjament escolar per raó d'orientació o identitat sexual que s'ha detectat en els últims temps preocupa especialment a l'administració autonòmica, que coincideix en el diagnòstic del COPIB i en la necessitat de donar una resposta ràpida i coordinada per evitar que el problema vagi en augment. La consellera Fina Santiago ha expressat la voluntat manifesta del Govern de prevenir i combatre aquest tipus de violència i ajudar als menors que són víctimes d'aquestes conductes implementant les mesures que les institucions educatives realitzen per prevenir i eradicar aquests fets per propiciar major estabilitat i seguretat als centres educatius.

Amb aquest fi s'ha acordat treballar en l'elaboració d'un protocol de suport psicològic en situacions d'assetjament escolar que inclogui, entre d’altres mesures, des d'accions preventives i de lluita contra la violència homofòbica, fins a actuacions d'acompanyament professional a la víctima una vegada que la situació d'assetjament s'ha resolt i la normalitat torna a l'aula.

En la trobada també s'han abordat qüestions relatives a altres àmbits en els quals la intervenció del professional de la psicologia afavoreix el benestar general de la societat: menors, violència de gènere, atenció al cuidador principal de malalts d'Alzheimer i grans dependents, persones sense llar, i col·lectius en clara situació de risc que exigeixen una atenció especial i que en l'actualitat necessiten una major implicació i ampliació de serveis d'atenció específics de l'Administració. En matèria de refugiats, la consellera ha reconegut certa paràlisi en el procés d'acolliment per qüestions polítiques però ha agraït la col·laboració del col·legi i ha assegurat que convocarà als responsables del COPIB a la propera reunió de la taula tècnica.

L'obligatorietat de col·legiació de tots els professionals de la Psicologia que treballen en l'administració pública en compliment de la normativa ha estat un altre dels temes que s'han tractat en la reunió. En aquest sentit, la consellera Fina Santiago s'ha compromès a arbitrar els mecanismes correctius necessaris per garantir el compliment d'aquest requisit entre els professionals de la psicologia que exerceixen la seva labor a les àrees que són de la seva competència. Així mateix, Santiago també s'ha mostrat oberta a estrènyer la col·laboració amb el COPIB per apropar activitats formatives dirigides als professionals del col·lectiu que puguin afavorir el desenvolupament de les seves funcions.

La reunió s'ha desenvolupat en un ambient de total cordialitat i s'ha pogut constatar la predisposició de l'Executiu balear de col·laborar amb el COPIB en temes d'interès comú, que afavoreixin la intervenció psicològica als col·lectius més vulnerables i a tots els àmbits de la societat.