El COPIB present en la reunió del Consell de Salut de l'Àrea d'Eivissa-Formentera.

EL COPIB PRESENT EN LA REUNIÓ DEL CONSELL DE SALUT DE L’ÀREA D’EIVISSA-FORMENTERA.

Amb l’assistència de Minaya Benavente, vocal del COPIB a Eivissa-Formentera, es reuní per primera vegada el Consell de Salut de l'Àrea d'Eivissa i Formentera, i comptà amb la presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro.

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va iniciar els tràmits per a la seva constitució al setembre com a element de millora en la gestió i la qualitat sanitària de l'àrea i va comptar amb l'aprovació de la consellera. El Consell de Salut és un òrgan de consulta i participació ciutadana i comunitària, que s'ha constituït per primera vegada des que aparegués publicat com a Decret 39/2006, el 29 d'abril de 2006 al BOIB núm. 62. En aquest Decret es van aprovar els Estatuts de l'ens públic Servei Balear de Salut i l'article 22 establia el Consell de Salut com a òrgan consultiu i de participació de diferents estaments de la societat.

Les funcions que el Consell de Salut té atribuïdes són propiciar la col·laboració i participació ciutadanes en el Servei de Salut per tal que les actuacions d'aquest es desenvolupin en atenció a les necessitats socials, a les possibilitats econòmiques del sistema públic sanitari ia les prioritats que s'estableixin. Així mateix assessorar el director general de l'IbSalut quan ho sol·liciti, formular propostes o suggeriments al Consell General del Servei de Salut en qüestions relatives a l'atenció sanitària ia la salut de la població.

El Consell de Salut estarà format pel gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera com a president, el coordinador assistencial Dr José González, el director de l'Hospital de Formentera, Giuseppe Aflallo, el director mèdic d'Atenció Especialitzada, Dr Ángel Solís, la directora d'Atenció Primària, Dra Carmen Santos, la directora d'Infermeria, Norberta Sánchez, el coordinador del 061 a Eivissa, Dr Ángel Crespo, a més del director insular de Sanitat, Dr Gines Egea Cirer i un metge de l'àrea, el Dr Francisco Cendón, com a vocals en representació de la Comunitat Autònoma. Dos vocals més en representació del Consell d'Eivissa i del Consell de Formentera, Javier Ruiz Blanco i Dolores Tamargo respectivament, Maria Ramon Bonet com a vocal en representació dels ajuntaments de l'àrea, dos vocals en representació de les organitzacions sindicals, Teresa Arce (delegada del CSIF) i Ignacio Fernández (delegat del CEMSATSE), dos vocals en representació de les organitzacions empresarials, Enrique Moreno en representació de CAEB i Carlos Eznarriaga representant a PIMEEF, Carlos Salinas en representació de les associacions de consumidors i finalment un vocal per col·legi oficial: José Segador (Col·legi Oficial de Metges), Mónica Marí (Col·legi Oficial de Farmacèutics), Rosa M. Hernández (Col·legi Oficial d'Infermeria), Minaya Benavente (Col·legi Oficial de Psicòlegs), Joan Riera (Col·legi Oficial de Veterinaris), M. Mar Canet (Col·legi Oficial d'Odontòlegs), Neus Marí Rigo (Col·legi Oficial de Fisioterapeutes), i com a vocal de societats científiques el Dr José Antonio Chumillas.