Guía para un uso no sexista del lenguaje

La Fundació ONCE, en col·laboració amb la Fundació CERMI Dones, ha publicat una nova Guia per a un ús no sexista del llenguatge.

A través d'un enfocament pràctic, el document revisa diversos usos habituals del llenguatge i proposa alternatives no sexistes, incloent una atenció especial al llenguatge en l'àmbit de l'ocupació, la formació i la inserció laboral.

La guia aborda també l'àmbit específic d'expressió lingüística relacionat amb les dones amb discapacitat, concloent amb un seguit de reflexions i suggeriments en relació amb aquesta àrea.

Podeu descarregar el document a l’enllaç:

http://www.infocoponline.es/pdf/guia_para_un_uso_no_sexista_del_lenguaje.pdf