Guia-Protocol d'actuació en persones amb trastorn per consum de cocaïna

Tenim el gust de difondre i posar a la vostra disposició a través del nostre web, la Guia-Protocol d'Actuació en Persones amb Trastorn per Consum de Cocaïna que hem rebut aquests dies, elaborada i difosa pel Servei Extremeny de Salut a l'agost de 2011.

Ens sembla una eina d'estudi i treball molt interessant, sobretot pel seu caràcter didàctic i pràctic, la qual pot contribuir a fer que tenguem un coneixement més específic sobre l'actuació amb persones que pateixen trastorn per consum de cocaïna.

Ofereix informació sobre la planificació terapèutica i el tractament, tant a nivell mèdic com des de la intervenció psicològica, des d’un ventall ample d’enfocaments psicològics (entrevista motivacional, teràpies d'acceptació i compromís, sistèmica, cognitivo-conductual, etc.). La concreció en materials de registre, descobriment de la motivació cap al consum, anàlisi funcional, història clínica, etcètera, dels annexos, contribueix així mateix a completar el caràcter pràctic de la guia.

Guía-Protocolo de Actuación en Personas con Trastorno por Consumo de Cocaína