La ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales

La ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales

"Internet, les xarxes socials i les aplicacions mòbils, són espais on apareixen nombroses formes de violència. En els últims anys aquestes realitats han arribat als centres educatius d'una manera palpable."

Amb aquesta afirmació, es presenta la nova guia didàctica “La ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales”, un document publicat per el Instituto Andaluz de la Mujer, a través del qual s'analitzen les ciberviolències perpetrades contra les dones adolescents i joves, que sorgeixen en l'entorn de les tecnologies de la comunicació i la relació (com ara l'enviament de continguts sexuals i humiliants, la difusió de rumors i falses notícies, l'assetjament, o el control, entre d'altres), per tal de donar-los visibilitat i sensibilitzar el jovent sobre aquest greu problema, oferint pautes per a la seva prevenció, implicant, al professorat i alumnat en el context educatiu.

Al llarg de les seves pàgines es treballen les següents temàtiques: el ciberassetjament sexista, el ciberassetjament sexual, el CiberControl, i l'autodefensa i resposta col·lectiva.

Es pot accedir a la guia des de la pàgina web del Instituto Andaluz de la Mujer, o bé directament a través del següent enllaç:

http://www.infocoponline.es/pdf/Guia-ciberviolencia.pdf