La Coordinadora Estatal de Psicologia Educativa enviarà al Ministeri les seves esmenes a l'avantprojecte de Llei de Millora de la Qualitat Educativa

El passat dia 12 de gener es va celebrar a la seu del Consell General de COPs la reunió de la coordinadora estatal de Psicologia Educativa del CGCOPS. El tema principal de la reunió va ser l'Avantprojecte de Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, es va efectuar una anàlisi d'aquesta proposta normativa, es varen estudiar les diverses aportacions efectuades pels diferents col·legis i la conformació definitiva de proposta d'esmenes a presentar pel Consell de COPs tant al Ministeri com a les forces polítiques del Parlament Espanyol (quan disposem de la versió definitiva del document d'esmenes procedirem a la seva publicació); igualment es va considerar que cada col·legi presentàs la seva versió del document a les entitats que consideràs pertinents de la seva comunitat (conselleries, sindicats, forces parlamentàries, etc).

Igualment, es va estudiar el procés de conformació de la Divisió Estatal de Psicologia Educativa, ja que pròximament s’iniciarà el procés de conformació dels seus òrgans de gestió, per a això es proposa a cada col·legi que dugui a terme una cridada a participar en la divisió a tots els psicòlegs de l'educació, a mitjan març es pretén tancar la fase prèvia i iniciar el procés electoral de la divisió.

Manuel Peretó en el transcurs de la reunió va informar als presents dels canvis que es pretenen realitzar en el model d'orientació valencià, és per això que els presents varen ratificar, entre d’altres propostes, la defensa del model d'equips de sector i la posada en valor dels serveis municipals.