La Psicologia Forense en la Llei Orgànica del Poder JudicialDes del primer d'octubre, entra en vigor la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. Aquesta reforma inclou per primera vegada als psicòlegs forenses que des de fa més de 30 anys presten serveis per a l'Administració de Justícia en Jutjats de Menors, Família, Vigilància Penitenciària o Instituts de Medicina Legal, entre altres destinacions.

Trobareu tota la informació a Infocop online:

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=5877&cat=52

Enllaç a la Llei Orgànica: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8167