La Vocalia d’Envelliment del COPIB s’ha unit a l’Aliança Científico-Professional per a la millora i sostenibilitat de l’estat de benestar (generació baby-boom)El 2020 la generació baby-boom s’incorporarà al col·lectiu de majors de 65 anys. Les organitzacions científico-professionals i ciutadanes tenen el compromís i la responsabilitat de millorar els canals de participació estructurals amb l'Estat i ser un agent social plenament reconegut. Amb aquesta finalitat, el gener de 2015 diverses entitats, entre les quals està inclòs el Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs i la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia , s'han unit en L'Aliança científico-professional per a la millora i sostenibilitat de l'Estat de Benestar.

La Vocalia d'Envelliment del COPIB està atenta i participativa dins del seu àmbit de competències en aquest compromís.