La Vocalia d'Envelliment participa activament en els fòrums d'actualització en el camp de la GerontologiaEn aquesta ocasió la participació ha estat en les VIII Jornades de Neuropsicologia celebrades els passats dies 6 i 7 de març de 2015, D. José Ángel Rubiño Díaz, Psicòleg (B-01648), membre de la Vocalia de Psicologia de l'Envelliment del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, va acudir a aquestes Jornades de Neuropsicologia: Atenció i Funcions Executives, Actualització Orientada a la Pràctica Clínica.

Jornades que es varen dur a terme a la ciutat de Madrid. Aquest any les Jornades estaven enfocades cap a una de les àrees cognitives l'estudi de les quals en els últims anys està tenint un gran interès neurocientífic, tant en la recerca com en la pràctica clínica. L'interès per aquesta àrea és potser major que el que en el seu moment va tenir l'estudi del llenguatge o el que encara segueix tenint la memòria i l'aprenentatge.

Les Jornades tenien un ampli programa enfocat, com hem dit, a l'atenció i funcions executives, abastant aspectes neuropsicològics, emocionals i conductuals en la població infantil amb hiperactivitat i dèficit d'atenció, discapacitat intel·lectual i dany cerebral adquirit. Així també, el programa abastava temes relacionats amb la població adulta en relació a la deterioració cognitiva lleu i les demències. Les diferents ponències varen ser realitzades per professionals reconeguts a l'àrea de la neuropsicologia com són la Sra. Elena Pérez, D. Francisco Rodríguez, Sra. Fabiola García, D. Ignacio Sánchez-Cubillo, D. Domingo Quintana i D. Fernando Maestú.

Una altra part molt interessant en aquestes jornades va ser l'espai ocupat per les sessions de presentacions de pòsters en relació a recerques duites a terme en l'àmbit infantil i adult en relació a l'atenció i funcions executives. Aquestes recerques destacaven per l'ús d'instruments d'avaluació i proves de neuroimatge, així com els resultats dels mateixos per a l'avanç neurocientífic.

A més, les jornades estaven compostes per 4 tallers que destacaven per temes de rellevància com: Avaluació de les funcions executives en pacients adults amb deterioració cognitiva impartida per D. José A. Portellano; Adaptació clínica i consultes professionals a la LOPD, per Sra. Emparo Martín; Sistemes robòtics aplicats a la neurorehabilitació, per D. Oliver Diosdado; i finalment Avaluació de seqüeles atencionals i executives en població pediàtrica després de tractament oncològic per la Sra. Paula Porrúa.

Finalment, destacam la bona organització de les jornades per part del comitè científic, l'enfocament específic i la participació multidisciplinària amb professionals de l'àmbit de la neuropsicologia, neuropsiquiatria i neurologia.