Màster d'atenció integral i centrada en la personaVos informam d'una nova edició del Màster d'atenció integral i centrada en la persona, dirigit a persones llicenciades, graduades o diplomades universitàries interessades en el model AICP aplicat als serveis socials, de la salut o sociosanitaris dels àmbits d'envelliment, discapacitat o cures de llarga durada.

L'objectiu d'aquest màster és formar professionals i capacitar-los per dissenyar, dirigir, intervenir, gestionar o investigar en programes o recursos dirigits a persones amb discapacitat, en situació de dependència i/o de cronicitat basats en l’AICP.

http://www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters/master-en-atencion-integral-y-centrada-en-la-persona-en-ambitos-de-envejecimiento-y

Trobareu més informació a la secció de la Vocalia d’Envelliment.