Nou recurs: Portal UNIR Cuidadores

La Universitat Internacional de La Rioja ha llançat el portal UNIR Cuidadores, amb l'objectiu de proporcionar informació, suport i recursos d'interès per als cuidadors formals i informals de persones depenents.

El web ofereix consells i recomanacions sobre les cures que es presten en la llar (higiene, nutrició, alimentació, benestar psicològic, seguretat i mobilitat), les diferents malalties cròniques i la seva prevenció, com aconseguir un envelliment saludable i com afrontar l'estrès que suposa cuidar a una persona depenent, així com proporciona informació sobre prestacions socials, consultes jurídiques i cursos de formació. Els cuidadors també poden compartir la seva experiència i preocupacions a través d'un espai denominat “Cuéntame cómo cuidas”.

El Portal està orientat a oferir informació de manera senzilla i el més pràctica possible, utilitzant diferents formats com a vídeos educatius, classes online en directe amb experts de les diferents matèries, guies pràctiques, així com possibilitat d'accedir a una borsa de treball de cuidadors certificats o un servei d'atenció per solucionar qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés de la cura d'una persona depenent.

Tal com assenyalen els creadors del web, l’objectiu d’UNIR Cuidadores és facilitar a aquells cuidadors que no tenen prop dels seus domicilis una associació que els ajudi, la cobertura de les seves necessitats formatives, d'assessorament i/o de suport.

Podeu accedir al web en el següent enllaç: UNIR Cuidadores

UNIR Cuidadores