Nova publicació de la “Fundación Pilares”

“Fundación Pilares” edita un nou número de la col·lecció Papeles de la Fundación Pilares amb el títol "Avanzar en Atención Gerontológica Centrada en la Persona" de Teresa Martínez Rodríguez.

El document està pensat per facilitar el canvi de model en els centres d'atenció a persones grans. Si voleu ampliar informació, entrau als enllaços d'interès de la Vocalia d'Envelliment del COPIB.

http://www.acpgerontologia.net/
http://www.fundacionpilares.org


Fundación Pilares