Oberta l'inscripció per ser membre de la divisió de psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans

S'ha obert el procés d'inscripció per a formar part, com a membre ordinari, de la recentment creada divisió de Psicologia del Treball, de les organitzacions i dels recursos humans, que ha estat creada pel Consell General de Collegis Oficials de Psicòlegs per unificar, a nivell nacional, l'àmbit professional de la intervenció en Psicologia del Treball. 

L'objectiu que persegueix és coordinar, integrar i desenvolupar les activitats científico-professionals dels collegiats/des especialitzats/des en aquesta àrea. En síntesi, el que es pretén és una optimització dels recursos disponibles i una millora constant dels coneixements i competències professionals, per al collegiat/da professional de l'àrea, amb la finalitat d'oferir i garantir un servei de qualitat per a la societat, potenciant, a més, l'acreditació de les competències professionals en la matèria.
L'àmbit d'actuació serà de caràcter estatal i abastarà a tots els collegiats/des adscrits/es a alguns dels àmbits disciplinaris acadèmics o professionals, pertanyents a la Psicologia del Treball (T), de les Organitzacions (O) i dels Recursos Humans (RH):

  • (T1) Ergonomia, Sistemes de Treball i Noves Tecnologies.
  • (T2) Salut Laboral i Prevenció de Riscs Laborals.
  • (T3) Assessorament, Orientació Laboral i Professional.
  • (O4) Canvi, Desenvolupament i Transformació Organitzacional. Coaching.
  • (O5) Relacions Laborals, Mediació, Negociació, Gestió de Conflictes.
  • (O6) Gestió de Qualitat. Avaluació-Auditoria de Programes.
  • (P7) Gestió de Recursos Humans.
  • (P8) Formació i Desenvolupament.
  • (O9) Psicologia Aplicada al Màrqueting, a l'Economia i del Consumidor.
  • (X10) Investigació R+D+I i Docència en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans.