Participació de la Vocalia de Psicologia Social a la VIII Sessió del Consell de Serveis Socials de les Illes BalearsEl passat 9 de març de 2015, la Vocalia de Psicologia Social del COPIB va participar a la VIII Sessió del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, a la qual hi pertany com a membre. L’esdeveniment va ser convocat per la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern, de conformitat amb el Decret 61/2010. Es varen tractar i aprovar els següents punts (s’adjunten els documents):