Protocol d'intervenció psicològica en els Centres d'Atenció a Drogodependències (CAD)

Els darrers dies de l’any, es va publicar el Protocolo de intervención psicológica en los Centros de Atención a Drogodependencias (CAD). Es tracta d'un document que pretén homogeneïtzar les actuacions dels professionals de la Psicologia que treballen en l'àmbit de les drogodependències i, específicament, en el marc del model d'intervenció del Pla d'Addiccions per a la ciutat de Madrid.

El protocol, que ha estat elaborat per psicòlogues i psicòlegs pertanyents als diferents centres municipals d'atenció a les drogodependències madrilenys, representa un important esforç per desenvolupar i protocol·litzar la tasca del psicòleg en els equips interdisciplinaris on treballen i registrar les millors pràctiques desenvolupades en l'àmbit psicològic en aquests dispositius, evidenciant un compromís amb el model de qualitat implantat a Madrid Salud.

El protocol defineix les funcions de l'àrea psicològica en el marc de la intervenció multidisciplinària en drogodependències i contempla la intervenció psicològica dins del procés d'atenció integral als usuaris dels CAD. A més, inclou una sèrie d'annexos, amb materials per a realitzar la valoració psicològica i l'avaluació diagnòstica dels usuaris dels anomenats dispositius.